Stefan Mikaelsson talar

Vi har glädjen att meddela att Stefan Mikaelsson, sametingets ordförande, kommer att tala på demonstrationen i Stockholm 20 april.

Image

Advertisements

Hälsningar från Grekland

Vi har fått en hälsning från Grekland. 20 000 personer demonstrerar där mot planerna på guldgruvor i Halkidiki, Kilkis, Rodopi och Komotini som de menar förstör miljön och framtiden för de som bor där. De säger att de ofta får höra av de grekiska myndigheterna att “kolla på Sverige, där vill alla ha gruvor”. De förstod så klart att det inte var sant och vill önska alla vi som kämpar här i Sverige all lycka till.
We’ve got greetings from Greece. 20 000 people are demonstrating against gold mining in Halkidiki, Kilkis, Rodopi och Komotini. Mines that they are worried will damage the environment and the future for those who live there. They often hear from the authorities that “in Sweden, everyone wants mines”. Of course they knew that that isn’t true and they say good luck to all of us who are fighting for sustainability in Sweden.

What local people?

Från rörelsen Inga gruvor i Jokkmokk kommer kampanjen “What local people?”

“Över hela världen hotar gruvindustrin att slå sönder natur och kultur med kortsiktiga industriprojekt endast lönsamma för gruvbolagen själva. För att finna acceptans för projekten och blidka investerare gör bolagen gällande att det inte finns någon lokalbefolkning som påverkas negativt av gruvindustrins framfart. För att slå hål på myten om den obefintliga lokalbefolkningen och visa att det finns ett utbrett motstånd mot den miljö- och kulturförstörelse som gruvexploateringarna innebär lanserar vi den här sidan. Möt lokalbefolkningen här – vi finns.”
http://www.whatlocalpeople.se

“Den lyckade gruvindustrins giftiga baksida”

– Numera kan bolagen bryta upp berg som innehåller lägre halter av mineraler än förr. Det innebär att större mängder material tas upp från marken, vilket ger ännu värre skador på landskapet, säger Bo Olofsson, professor i miljögeologi vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, KTH.

Läs artikeln från Forskning och framsteg här.

Information om demonstrationen

Vi inbjuder nu till en stor demonstration i Stockholm som riktar sig mot regeringens nyss antagna mineralstrategi och den gruvboom regeringen förespråkar. Vi vill ha en hållbar framtid med fast mark och rent vatten där vi värnar om natur och miljö, kommande generationers möjligheter att leva, hållbara näringar och ursprungsbefolkning.

En gruva är bland de miljöfarligaste verksamheter vi kan ägna oss åt. Det är en kortsiktig investering som lämnar efter sig ett sargat landskap, utarmade naturresurser och stora risker för den framtida vattenförsörjningen. Gruvexploateringen pågår över hela landet och motverkar en hållbar landsbygdsutveckling i både norr och söder. Det är ett hot som står mot långsiktig hushållning och hållbar ekonomisk utveckling. Ett hot mot ursprungsbefolkning och hållbara regioner. Ett hot mot våra gemensamma naturresurser och miljöns livsavgörande fortlevnad. Gruvboomen är ett mot vår och kommande generationers framtid. Vi kräver en radikal förändring av minerallagen. Vi kräver satsningar på återvinning och återanvändning framför nyupptag.

Målet är att få så många som möjligt att komma till Stockholm. Vi vill vara minst 500 personer, gärna 1000. Vi vill det ska finnas folk från alla drabbade områden, från söder till norr. Är vi tillräckligt många i ett stort tåg genom Stockholm kan inte politikerna blunda eller låtsas att de inte hör. Vi vill ha ungdomar, äldre, samer, bönder, turistföretagare, norrlänningar, stockholmare, skåningar och en oroad allmänhet i ett och samma demonstrationståg där vi visar att regeringen sitter ensamma med de multinationella exploateringsbolagen.

Vi har tyvärr inga möjligheter att finansiera varken resor eller boende. Vi räknar med att alla lokalt skrapar ihop pengar för att skicka busslaster till Stockholm.

När: 20 april kl 14
Var: Centrala Stockholm/riksdagen/Rosenbad/Sergels torg (väntar på polistillstånd)
Vem: Än så länge bara Fältbiologerna, men vi räknar med att alla ni som bryr er om en hållbar framtid utan gruvboom kommer. Det här vill ni inte missa!