Göran Greider, Åsa Moberg och Stefan Mikaelsson talar!

Stefan Mikalsson från Sametinget talar!

Stefan Mikalsson från Sametinget talar!

Goda nyheter! Vi har nu glädjen att meddela att många nya talare meddelat sitt deltagande på demonstrationen. Fullständig talar- och musiklista lyder som följer (uppdaterad 17 maj):

– Åsa Moberg, journalist och författare
– Stefan Mikaelsson, ordförande Sametinget
– Lisa Wanneby, Urbergsgruppen
– Sara Vikström Olsson, ordförande Fältbiologerna
– Alva Snis Sigtryggsson, Fältbiologerna och Årets miljöhjälte 2012
– Mose, Kolonierna
– America Guerrero A
– Lorentz Tovatt, språkrör Grön Ungdom
– Christer Borg, Älvräddarna
– Nik och Nilla Märak
– Göran Greider, poet och författare
– Rrriotsamba – Feministas Acidas
– Marie Persson, Nätverket Stoppa gruvan i Rönnbäck
– May-Britt Öhman, Svenska Samernas Riksförbund
– Saga Åkerman, Ung Vänster Storstockholm

Åsa Moberg, författare och journalist, talar!

Åsa Moberg, författare och journalist, talar!

Advertisements

Inbjudan till ny demonstration mot gruvboomen 18 maj!

Stoppa gruvboomen!

Fältbiologerna bjuder nu in till en ny stor demonstration i Stockholm som riktar sig mot regeringens mineralstrategi och den gruvboom regeringen förespråkar. Vi vill ha en hållbar framtid med fast mark och rent vatten där vi värnar om natur och miljö, ser till kommande generationers möjligheter att leva, och verkar för hållbara näringar och ursprungsbefolkning.

En gruva är bland de miljöfarligaste verksamheter som finns. Det är en kortsiktig investering som lämnar efter sig ett sargat landskap, utarmade naturresurser och stora risker för den framtida vattenförsörjningen. Gruvexploateringen pågår över hela landet och motverkar en hållbar landsbygdsutveckling i både norr och söder. Det är ett hot som står mot långsiktig hushållning och hållbar ekonomisk utveckling. Ett hot mot ursprungsbefolkning och näringar som kan stå för ett hållbart nyttjande av resurser – som jordbruk, skogsbruk, turism och rennäring. Ett hot mot våra gemensamma naturresurser och miljöns livsavgörande fortlevnad.

Gruvboomen är ett hot mot vår och kommande generationers framtid. Vi kräver en radikal förändring av minerallagen och en omskrivning av mineralstrategin. Vi kräver satsningar på återvinning och återanvändning framför nyupptag. Vi ser konsekvenserna av vår överkonsumtion av mineraler, och vill minska uttaget av ändliga resurser ur jordskorpan. Det är inte okej att kortsiktighet sätts framför människor och miljö, varken i Sverige eller i andra länder.

För ett år sedan tågade 700 personer genom Stockholm under parollen Fast mark – Rent vatten. Ungdomar, äldre, samer, bönder, turistföretagare, norrlänningar, stockholmare, skåningar och andra gruvmotståndare från hela landet gick tillsammans i en demonstration för att visa att regeringen sitter ensamma med de multinationella exploateringsbolagen. Nu kallar vi åter till en stor demonstration för ett stopp på gruvboomen, för fast mark och rent vatten.

Vi har tyvärr inga möjligheter att finansiera resor. Vi räknar med att alla lokalt skrapar ihop pengar för att skicka busslaster till Stockholm. Gratis övernattning ska vi dock försöka ordna för alla tillresta aktivister – anmäl intresse här.

När? Söndagen 18 maj kl 10, år 2014
Var? Sergels Torg kl 10:00 (avtåg 11:00), demonstrationståg till Norra Bantorget (ankomst 12:00)
Vem? Vi räknar med att alla ni som bryr er om en hållbar framtid utan gruvboom kommer. Det här vill ni inte missa!

[Facebook-event]